Call Us Today: +48 570 267 511, 518 379 146

Wynajem mieszkań -ważne zapisy w umowie.

By in Nieruchomości with 0 Comments

Umowę najmu mieszkania zawierają dwie strony – wynajmujący i najemca. W umowie należy wskazać strony, wymienić przedmiot najmu, nadto określić prawa i obowiązki stron, w tym wysokość czynszu, termin jego płatności, okres obowiązywania umowy, a jeżeli jest zawarta na czas nieoznaczony – termin wypowiedzenia (w przypadku umów okresowych ich wypowiedzenie także jest możliwe, lecz tylko w sytuacjach wymienionych w umowie). Wskazane jest, by umowa została sporządzona na piśmie, pozwoli to uniknąć w przyszłości niepotrzebnych, denerwujących nieporozumień…

Udostępnij to

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *